wtorek, września 27, 2005

 

Dokonywanie przemytu broni oraz niebezpieczeństwo w tym zakresie

http://gangsterculture.blogspot.com/2005/09/after-615-north-south-joint_27.html

1)2)3)
1) Seung-Sun Lee: Attaché Wojskowy, Military attaché - Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity
2) Kang-Hyun Jung (KCIA): Radca, Counselor - Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity
3) Dae-Hwa Choi: Ambasador, Ambassador - Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity

Radca Ambasady Kang-Hyun Jung, który jest członkiem personelu dyplomatycznego, poświęcił się spiskowaniu, mającej za na celu porwanie i zamordowanie mnie. Przemytnika broni określił on jako osobę zwariowaną (niezrównoważoną psychicznie). Przemytnik broni powiedział, iż mógłby on uzyskać dowolnego rodzaju broń oraz, że dostarczyłby tę broń. Aby uczynić sprawę jeszcze gorszą, dodał do tego pewną informację, która w owym czasie mogłaby być uważana za narodową tajemnicę Korei. Nawet, gdy tylko taka osoba, która powiedziała, iż dostarczyłaby broń na Półwysep Koreański, zbliżała się do mnie, Radca Jung spieszył się z tym, aby nakłonić mnie do opuszczenia tego dnia Ambasady.
Counselor Kang-Hyun Jung of the Embassy, who is a member of the diplomatic staff, devoted himself to the conspiracy of kidnapping and murdering me. He described a weapons smuggler as a crazy person. The weapon smuggler said that he could get any kind of weapon and that he would supply weapons. To make matters worse, he added certain information that might be considered as a Korean national secret at that time. Even when I was approached by such a person who said he would supply arms to the Korean peninsula, Counselor Kang-Hyun Jung was in a hurry to make me leave the embassy that day.

061206_14

This page is powered by Blogger. Isn't yours?